משק אורגני המעפיל | לֹוגו

Updated: Jan 19במשק האורגני שלנו, שנמצא על אדמות קיבוץ המעפיל, אנחנו מגדלים עשרות סוגים של ירקות ותבלינים אשר מתוכננים בקפידה באמצעות תכנית גידול המותאמת לכמות סלי הירקות. המשק מקיים את גישת ה"חקלאות בת קיימא" ופועל בשיטת ה"חקלאות בשיתוף הקהילה".

www.mehshekorgani.co.il

Logo | delivery carton box1 view0 comments

Israel

whatsapp-png-whatsapp-logo-png-1000_edit