טבת | tevetחברת טבת, כ-30 שנה בשוק, הגיעה אלינולחידוש המותג שלהם, כשהשאיפה היתה להישאר קרובים מאוד ללוגו הקיים, בתהליך העבודה הצלחנו לשמור על הצבע ובכל זאת ליצור סמל ולחדש את הפונט


#logo #brand

2 views0 comments

Israel

whatsapp-png-whatsapp-logo-png-1000_edit