ברכות שנה טובה


הקשר עם הלקוחות והספקים שלנו חשוב. אחת הדרכים היא לשלוח להם ברכה לחג, צרפנו מקבץ לקוחות שהכנו עבורם ׳שנה טובה׳ משמחת, נעימה ובעיקר מותאמת לחלוטין לשפה הגרפית ולמסרים שלהם.

42 views0 comments

Israel

whatsapp-png-whatsapp-logo-png-1000_edit