| אריזות |

בעיצוב אריזות, אנחנו מתחשבים בגודל האריזה, היכן היא תיהיה מוצגת, חשוב מאוד שהיא תעורר צורך מידי להושיט את היד ולקחת! ...

* חלק מהעבודות לא בוצעו נשארו כסקיצה ונעשו במסגרת מקום עבודה
whatsapp-png-whatsapp-logo-png-1000_edit

Israel