Three Ice Cream Cones

גלידת פרדו 

Web, packaging, interior design & social media

.גלידת פרדו הגיעו אלינו, ללא מיתוג בכלל, אבל עם מוצר מוכר, אהוב וידוע ברמת השרון

יצרנו לוגו ומיתוג באוירת צבעי הגלידה, בהתאם לכך עיצבנו את פנים החנות, את האריזות

.את הפרסומים בפייסבוק, עיצוב האתר וכל חומר שיווקי אחר

whatsapp-png-whatsapp-logo-png-1000_edit

Israel